Đất nền Rio Grande 2, Rio Grande 3 Quận 9, Giá Tốt. 2,2 tỷ/nền

Đất nền Rio Grande 1. Giới thiệu 2. Vị trí dự án 3. Sơ đồ phân lô 4. Giá chuyển … Đọc tiếp Đất nền Rio Grande 2, Rio Grande 3 Quận 9, Giá Tốt. 2,2 tỷ/nền